Vis matvett – ikke kast mat

Hvert år kaster nordmenn over 230 000 tonn mat som kunne ha vært spist. Matvett er næringslivets satsing for å redusere dette matsvinnet.

Matvett eier og driver ForMat, som er et prosjekt der dagligvarebransje, næringsmiddelindustri, organisasjoner og myndigheter samarbeider om å kartlegge og begrense matsvinnet i Norge. Matvett er finansiert av næringslivet, Landbruks- og matdepartementet, Miljøverndepartementet med flere.

Hovedmålet er å bidra til å redusere matsvinnet med 25 prosent innen utløpet av 2015. For å få til det er det nødvendig både med mer kunnskap og konkrete tiltak.

ForMat-prosjektet består av tre deler:

1. Kartlegging. Hvor stort er matsvinnet i Norge? Kartlegging gjennomføres i 2010-2015

2. Kommunikasjon. Resultater, ideer og erfaringer knyttet til forebygging av matsvinnet i Norge skal formidles.

3. Nettverk med forebyggingsstrategier og tiltak i verdikjeden som bidrar til reduksjon av matsvinn

ForMat omfatter matsvinn fra næringsmiddelprodusenter, dagligvarehandel og forbrukere. Matsvinn fra storhusholdning og primærnæring omfattes ikke av prosjektet.

Forskning
Food Waste Prevention er et fireårig forskningsprosjekt tilknyttet ForMat som er finansiert av Matprogrammet i Forskningsrådet, med Østfoldforskning, Nofima Mat og Statens institutt for forbruksforskning (SIFO) som samarbeidspartnere. Forskningsprosjektet søker ny kunnskap om hvorfor matsvinn oppstår, og hva som kan gjøres for å begrense dette. Prosjektet søker svar på hvorfor forbrukerne kaster så mye mat og hva bedre rutiner, løsninger og samarbeid i bransjen kan gjøre for å redusere matsvinnet.

Nytteverdien av Matvett/ForMat
Hensikten er først og fremst å redusere det som kastes av mat som egentlig kunne ha vært spist, det vi definerer som matsvinn eller nyttbart matavfall.  Selv om prosjektet lykkes i sine målsetninger, vil det fremdeles finnes betydelige mengder matavfall. Vi arbeider for å bidra til at matavfallet kan utnyttes best mulig som en verdifull ressurs, til produksjon av biogass.