Vis matvett – ikke kast mat

Hvert år kaster nordmenn over 217 000 tonn mat som kunne ha vært spist. Matvett er næringslivets satsing for å redusere dette matsvinnet.

Matvett er mat- og serveringsbransjens satsing for å forebygge og redusere matsvinnet i Norge, og er et samarbeid mellom næringsliv, myndigheter og forskningsmiljøer.

Målet med arbeidet er å gjøre det enklere for aktørene i verdikjeden å kaste mindre mat i tillegg til å bedre lønnsomheten for bedriftene, omdømmet til bransjen og for samfunnet vi lever i. For å oppnå dette er det viktig å utvikle gode verktøy og tiltak samt stimulere til samarbeid mellom aktørene i mat- og serveringsbransjen.

Vi har utviklet to nettsider som kommuniserer med hhv bransje og forbrukere: På matsvinn.no får matbransjen nyheter og informasjon om matsvinn, suksesseksempler samt verktøy og veiledning til å kartlegge og redusere eget svinn og i samarbeid med andre.

Her på matvett.no finner forbrukerne informasjon om matsvinn og holdbarhet på mat, inspirasjon i form av restematoppskrifter og tips og råd til hvordan vi kan kaste mindre ved å oppbevare maten riktig og bruke sansene.

Hovedmålet er å bidra til å redusere matsvinnet med 50 prosent innen 2030 i tråd med FNs bærekraftmål. For å få til det er det nødvendig både med mer kunnskap og konkrete tiltak som omfavner hele verdikjeden for mat.

Matvett omfatter matsvinn fra matindustrien, grossistleddet, dagligvarehandelen, hoteller, restauranter, kantiner og forbrukere. Matsvinn fra primærnæring og offentlig virksomheter omfattes ikke av arbeidet foreløpig.

Nytteverdien av Matvett
Hensikten er først og fremst å redusere det som kastes av mat som egentlig kunne ha vært spist, det vi definerer som matsvinn eller nyttbart matavfall.  Selv om prosjektet lykkes i sine målsetninger, vil det fremdeles finnes betydelige mengder matavfall. Vi arbeider for å bidra til at matavfallet kan utnyttes best mulig som en verdifull ressurs, til produksjon av biogass.