ForMat arbeider for å fremskaffe godt undervisningsmateriell som kan spre kunnskap om hvordan vi kan ta vare på maten i faget Mat og helse i Grunnskolen. Temaet matsvinn berører også en rekke andre emner innen naturfag og samfunnsfag, og kan inngå i fag som religion, livssyn og etikk, norsk og engelsk.

Her finner du nå oversikt over relevante eksisterende opplegg, og så vil vi publisere flere opplegg etterhvert.

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har forslag, ønsker eller ideer!