Serveringsbransjen tar grep om matsvinnet

Det kastes mat for mange milliarder kroner per år i Norge. Det er ikke bærekraftig, verken for lønnsomhet, miljø eller av etiske årsaker. Norsk serveringsbransje går nå sammen om å redusere matsvinnet med 20 prosent innen 2020.

kutt-matsvinn-2020-gronn-rgbNorgesGruppen har tatt initiativ til et felles bransjesamarbeid om å kutte matsvinn innen serveringsbransjen de neste årene. Matvett vil være prosjektleder for samarbeidet som ble lansert 4. januar 2017 under Kunde- og leverandørdagene som NorgesGruppen og ASKO Storhusholdning arrangerer.

Det er hotellkjedene Nordic Choice Hotels og Scandic, Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) og leverandørene ASKO og Unilever, som sammen med NorgesGruppen og Matvett har jobbet frem konseptet «Kutt Matsvinn 2020», og hele serveringsbransjen inviteres nå med.

Målet er å få med flest mulig aktører innen serveringsbransjen på initiativet (hoteller, restauranter, kafeer, kantiner og servicehandel) og at deltakerne skal søke å redusere sitt matsvinn med 20 prosent de neste tre årene.

Det er lagt opp til et treårig løp i første omgang, men det overordnede målet er å bidra inn i arbeidet med å nå FNs bærekraftmål 12.3 om å halvere matsvinn i 2030.

Den treårige avtalen inkluderer blant annet:

  • Utvikling av felles verktøy for måling og rapportering
  • Måling av matsvinn hos den enkelte aktør
  • Bidrag til å etablere statistikk på matsvinn fra hotell, restaurant og kantine
  • Utvikling av verktøy for opplæring av ansatte
  • Felles grafisk profil og kommunikasjonsaktiviteter ut mot gjestene

Nedenfor finner du mer informasjon om initiativet samt utkast til samarbeidsavtale mellom Matvett og deltakerne:

Oppsummering av informasjonsmøte 08.03.17

Presentasjon av Kutt Matsvinn 2020

Samarbeidsavtale

Pressemelding fra lansering

Ta gjerne kontakt med oss i Matvett hvis du vil ha mer utfyllende informasjon eller er interessert i å bli med på Kutt Matsvinn 2020.

Anne-Grete Haugen; agh@matvett.no eller mobil: 982 36 945

Anne Marie Schrøder; ams@matvett.no eller mobil: 952 20 995