Matvett er næringslivets satsning på å forebygge og redusere matsvinn i verdikjeden og eies av NHO Mat og Drikke, Dagligvareleverandørenes forening, Dagligvarehandelens Miljøforum og NHO Reiseliv. Østfoldforskning er ansvarlig for kartleggings- og analysearbeidet i Matvett. Arbeidet støttes økonomisk også av Klima- og miljødepartementet, Landbruks- og Matdepartementet samt flere andre departementer.

Pressekontakt:

Anne Marie Schrøder
Kommunikasjonsansvarlig
e-post: ams@matvett.no
mobil: 95220995

Anne Marie Schrøder Matvett