Om Matvett

Hvert år kaster vi over 355 000 tonn mat i Norge som kunne ha vært spist. Matvett er mat- og serveringsbransjens satsing for å forebygge og redusere matsvinnet i Norge, og er et samarbeid mellom næringsliv, myndigheter og forskningsmiljøer.

Målet med arbeidet er å gjøre det enklere for aktørene i verdikjeden å kaste mindre mat i tillegg til å bedre lønnsomheten for bedriftene, omdømmet til bransjen og for samfunnet vi lever i. For å oppnå dette er det viktig å utvikle gode verktøy og tiltak samt stimulere til samarbeid mellom aktørene i mat- og serveringsbransjen.

Matvett.no og matsvinn.no

Vi har utviklet to nettsider som kommuniserer med hhv bransje og forbrukere. På matsvinn.no får matbransjen nyheter og informasjon om matsvinn, suksesseksempler samt verktøy og veiledning til å kartlegge og redusere eget svinn og i samarbeid med andre.

Her på matvett.no finner du inspirasjon i form av restematoppskrifter og tips og råd til hvordan vi kan kaste mindre ved å oppbevare maten riktig og bruke sansene. Forskning viser at selv om industrien og dagligvarehandelen også kaster mat, er det forbrukerne som står for det største volumet. Hver åttende handlepose du kommer hjem med går faktisk rett i søpla! Det tilsvarer 42,1 kilo mat per person i året! Det som kanskje er mest interessant er at vi sier at vi kaster mye mindre enn vi faktisk gjør. Er det fordi vi ikke er bevisst handlingene våre, eller fordi vi synes det er flaut at vi sløser og bruker opp ressurser som er nyttbare? Eller er det rett og slett fordi vi ikke vet nok om hva vi skal gjøre med mat som vi har til overs eller som har gått ut på dato?

På matvetts sider får du all den informasjon du trenger for å bli flinkere til å kaste mindre mat. Her får du råd og tips om:

  • Holdbarhet for ulike råvarer
  • Forskjell på «best før» og «siste forbruksdag»
  • Hvordan du skal planlegge innkjøp og måltider
  • Riktig oppbevaring av ulike typer råvarer
  • Tilberedning av restemat, enten fra råvarer du har til overs, ferdige retter som trenger en ny vri eller rester av tilbehør som ris, pasta, poteter og saus.

Mål med arbeidet

Hovedmålet er å bidra til å redusere matsvinnet med 50 prosent innen 2030 i tråd med «Bransjeavtalen om redusert matsvinn» og FNs bærekraftmål. For å få til det er det nødvendig både med mer kunnskap og konkrete tiltak som omfavner hele verdikjeden for mat.