Foto: Shutterstock

Vi har passert 7 milliarder mennesker på jorden. Alle spiser vi av det samme matfatet. Over 1 milliard mennesker i verden sulter eller er feilernærte. Samtidig blir en tredel av maten som produseres kastet. Kan vårt forhold til mat gjøre en forskjell?

I Norge kaster vi i gjennomsnitt 42 kg mat hver i året. Det er ikke bare den totalt unødige sløsingen med råvarene som er uheldig, det innebærer også en stor miljøbelastning. Verdens matproduksjon står for ca. 30 % av klimagassutslippene, og det kreves store vann- og jordressurser for å dyrke og foredle korn, kjøtt og andre råvarer. Derfor er det viktig at det som produseres ender opp på tallerkenen og ikke i søppelkasser med avfallsbehandling av varierende effekt.

Les hele artikkelen som står i vårens nummer av Ren Mat her: